Rytmisk kroppsterapi 

Vägleda er vill jag till olika rytmer i fria rörelser så som kroppen vill till rytmerna som öppnar upp, läker, lugnar och ger frid i sinnet.

För mig är Rytmisk kroppsterapi ett verktyg för att öppna upp för universums helande krafter. Genom att jag öppnar upp och lyssnar och ger min kropp vad den behöver och är sann mot mig själv så läker jag och får inre frid, glädje och kraft att gå den väg jag valt. Frigörande rörelser till musik är för mig ett helt fantastiskt verktyg att öka kroppsmedvetandet. Detta fantastiska verktyg vill jag dela med mig till så många som möjligt. 

Rytmisk kroppsterapi kallar jag aktivitet när jag håller den, grunden är frigörande dansen som jag utvecklat vidare på mitt sätt. Frigörande dansinspiratör utbildningen gick jag  hos Frigörande dans Akademin, ledare Anne Grundel.