Frigörande dans

Vägleda er vill jag till olika rytmer i fria rörelser så som kroppen vill till rytmerna som öppnar upp, läker, lugnar och ger frid i sinnet.

För mig är frigörande dans ett verktyg för att öppna upp för universums helande krafter. Genom att jag öppnar upp och lyssnar och ger min kropp vad den behöver och är sann mot mig själv så läker jag och får inre frid, glädje och kraft att gå den väg jag valt. Frigörande rörelser till musik är för mig ett helt fantastiskt verktyg att öka kroppsmedvetandet. Det vill jag dela med mig till så många som möjligt nu när jag är klar med min Frigörande dans utbildning hos Frigörande dans Akademin, ledare Anne grundel.

Frigörande dans som jag håller genom företaget.